MEDIRA, s.r.o.   
Zdravotné stredisko Paracelsus,
Sch. Trnavského 8, Bratislava 841 01 
Vitajte na našej stránke, už mnoho rokov sa profesionálne staráme o Vaše zdravie v dvoch medicínskych odboroch:

Ultrasonogafia

MUDr. Albert Kubica
MUDr. Mariana Trnovcová
MUDr. Mária Balgová
1. poschodie vpravo, dvere: 105

0944265557.

Informácie ohľadom sonografických vyšetrení sa podávajú pondelok - streda od 8:00 do 13:00 hod. 

Všeobecné lekárstvo

MUDr. Estera Kubicová
MUDr. Veronika Lackovičová
1. poschodie vľavo, dvere: 123

tel. číslo: 0911 77 55 22 - na tomto čísle sa poskytujú informácie ohľadom všeobecnej ambulancie /nie sonografie!/


Viac informácii o ordinačných hodinách a cenách nižšie na našej stránke

Poskytujeme tiež koučingové služby:

Ste psychicky vyčerpaný z práce? Chcete byť produktívnejší a efektívnejší? Hľadáte zmenu? Niečo Vám v živote chýba alebo sa cítite stratený? Máte nízke sebavedomie alebo partnerskú krízu? Ste doma na materskej dovolenke s dieťaťom a potrebujete kontakt s reálnym svetom mimo domu?

  • Koučing nie je len pre športovcov, dokáže zlepšiť každú oblasť Vášho života!

  • Už sa zbytočne netrápte a skúste sa na Vašu situáciu pozrieť s profesionálom :-)

  • U nás je certifikovaná odbornosť samozrejmosťou a naše meno znamená kvalitu, na ktorej si už dlho zakladáme

Viac info na: mediracoach@gmail.com a 0907 699 094

Konzultácie ponúkame v čase, ktorý Vám vyhovuje, na mieste, na ktorom sa spolu dohodneme alebo online


ORDINAČNÉ HODINY


Ordinačné hodiny

všeobecné lekástvo


Pondelok MUDr. Lackovičová   8:00 – 14:00

7:00 – 8:00 odbery

od 14:00 vyhradené pre administratívne práce, konzultácie a nahlásené návštevy v domácom prostredí

 Utorok MUDr. Lackovičová   8:00 – 14:00

07:00 – 8:00 odbery

od 14:00 vyhradené pre administratívne práce, konzultácie a nahlásené návštevy v domácom prostredí

 Streda MUDr. Lackovičová   11:00 – 16:00

9:00 - 11:00 vyhradené pre administratívne práce, konzultácie a nahlásené návštevy v domácom prostredí

 Štvrtok MUDr. Kubicová 7:00 – 14:30

od 14:30 vyhradené pre administratívne práce, konzultácie a nahlásené návštevy v domácom prostredí

 Piatok MUDr. Kubicová 07:00 – 13:00

07:00 – 8:00 odbery

od 13:00 vyhradené pre administratívne práce, konzultácie a nahlásené návštevy v domácom prostredí


tel. číslo: 0911 77 55 22 - na tomto čísle sa poskytujú informácie ohľadom všeobecnej ambulancie /nie sonografie!/

Všeobecná ambulancia


Dovolenka

od 8.7. do 19.7.2024

Zastupuje: MUDr. Martin Štrba

Kardiosanus

Štefana Králika 1/b

Devínska Nová Ves

Ordinačné hodiny pre akútne stavy:

Pondelok 8:00 - 10:30h

Utorok 8:00 - 10:30h

Streda 13:00 - 15:30h

Štvrtok 8:00 - 10:30h

Piatok 8:00 - 10:00h 

tel. 0911 279 762


 

Ordinačné hodiny

ultrasonografia


Pondelok MUDr. Trnovcová

12:00 - 16:00

Utorok MUDr. Balgová

15:00 - 18:00

Štvrtok MUDr. Kubica

10:00 - 14:00

Piatok MUDr. Kubica

8:00 - 13:00

Na bežné sono vyšetrenie sa neobjednáva, vyšetrenia sa vykonávajú priebežne podľa poradia, prednosť v poradí majú deti, tehotné ženy, zdravotníci, akútne a bolestivé prípady.

Objednáva sa len na celotelové sono - 0944265557.


Informácie ohľadom sonografických vyšetrení sa podávajú pondelok - streda od 8:00 do 13:00 hod. na tel.č.:
0944 26 55 57


Každý utorok je obmedzená kapacita na cca 18 vyšetrení!


Dňa 23.7.2024

Dr. Balgová - dovolenka!

 
Cenník sonografických vyšetrení platný od 1.7.2023


 Vyšetrenie brucha /pečeň, pankreas, žlčník, obličky a slezina/ 20 €

 

Vyšetrenie urotraktu /obličky, mechúr, prostata/

15 €

 

Vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín 20 €

 

Vyšetrenie semeníkov a nadsemeníkov 15€

 

Vyšetrenie štítnej žľazy 15€

 

Vyšetrenie slinných žliaz 15€

 

Vyšetrenie krku a regionálnych lymfatických uzlín 15 €

 

Vyšetrenie povrchových podkožných štruktúr a svalov 14 €

 

Vyšetrenie karotíd a ostatných ciev 20€

               

Vyšetrenie oka, sietnice a retrobulbárneho priestoru 15 €

 

Vyšetrenie hlavičky novorodenca 17 € 

 

Skríningové vyšetrenie obličiek novorodenca 15 €

Kompletné sonografické vyšetrenie 100€   /krk, karotídy, štítna žľaza, prsníky (ženy), brucho vrátane urotraktu, semeníky(muži), žilový systém dol. končatín/

Platba je možná len v hotovosti!

                                                                                        MUDr. Albert Kubica - odborný garant

 


Informovaný súhlas o ochrane osobných údajov

Zaslaním dopytu udeľujete

MEDIRA, s.r.o. so sídlom Trnavská 14, 821 08 Bratislava, IČO:36728195, zastúpené: MUDr. Albert Kubica a MUDr. Estera Kubicová

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v spoločnosti MEDIRA s.r.o., poskytovania služieb, vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Medira s.r.o.Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne jej zamestnanci a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Medira s.r.o. sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.


Názov E-mail Správa Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť