MEDIRA, s.r.o.   
Zdravotné stredisko Paracelsus,
Sch. Trnavského 8, Bratislava 841 01 
Vitajte na našej stránke, už mnoho rokov sa profesionálne staráme o Vaše zdravie v dvoch medicínskych odboroch:

Všeobecné lekárstvo

MUDr. Estera Kubicová
1. poschodie vľavo, dvere: 123

Ultrasonorgafia

MUDr. Albert Kubica
MUDr. Mariana Trnovcová
MUDr. Mária Balgová
1. poschodie vpravo, dvere: 105

Poskytujeme tiež služby mentálneho koučingu:

Mentálny koučing

 Ing. Eva Kubicová

*Psychická pohoda je v živote rovnako dôležitá ako fyzické zdravie

*Mnoho chorôb začína v hlave

*Život treba prežiť plnohodnotne

*Zmeny nás posúvajú vpred

*Každý dokáže zlepšiť svoj život, keď zistí ako na to

Viac info na: mediracoach@gmail.com a 0907 699 094

Konzultácie ponúkame aj onlineORDINAČNÉ HODINY


Ordinačné hodiny

všeobecné lekástvo


Pondelok MUDr. Kubicová   12:00 – 17:00

11:00 – 12:00 návštevy

12:00 – 13:30 prevencie, objednaní pacienti

13:30 – 17:00 akútne stavy

17:00 – 18:00 administratíva

 

Utorok MUDr. Kubicová   08:00 – 12:30

07:00 – 8:00 len odbery

08:00 – 11:30 akútne stavy

11:30 – 12:30 prevencie, objednaní pacienti

12:30 – 13:00 administratíva

13:00 - 14:00 návštevy

 

Streda MUDr. Kubicová   11:00 – 16:00

11:00 – 13:00 prevencie, objednaní pacienti

13:00 – 16:00 akútne stavy

16:00 – 17:00 návštevy

 

Štvrtok MUDr. Kubicová 08:00 – 13:30

07:00 – 8:00 len odbery

08:00 – 11:30 akútne stavy

11:30 - 13:30 prevencie, objednaní pacienti

13:30 – 14:00 administratíva

14:00 - 15:00 návštevy

 

Piatok MUDr. Kubicová 07:00 – 12:30

07:00 – 8:00 odbery

07:30 – 11:30 akútne stavy

11:30 – 12:30 prevencie, objednaní pacienti

12:30 – 14:00 administratíva, návštevy


tel. číslo: 0911 77 55 22 - na tomto čísle sa poskytujú informácie ohľadom všeobecnej ambulancie /nie sonografie!/

Volať od 12:00 do 13:30h!
Ordinačné hodiny

ultrasonografia


Pondelok MUDr. Trnovcová

12:00 - 16:00

Utorok MUDr. Balgová

15:00 - 18:00

Štvrtok MUDr. Kubica

10:00 - 14:00

Piatok MUDr. Kubica

8:00 - 13:00

Na bežné sono vyšetrenie sa neobjednáva, vyšetrenia sa vykonávajú priebežne podľa poradia, prednosť v poradí majú deti, tehotné ženy, zdravotníci, akútne a bolestivé prípady.

Objednáva sa len na celotelové sono - 0944265557.


Informácie ohľadom sonografických vyšetrení sa podávajú pondelok - streda od 8:00 do 13:00 hod. na tel.č.:
0944 26 55 57

Dňa 21.9. sa ordinuje od 9:30 do 13:30h.


Cenník sonografických vyšetrení platný od 1.7.2023


 Vyšetrenie brucha /pečeň, pankreas, žlčník, obličky a slezina/ 20 €

 

Vyšetrenie urotraktu /obličky, mechúr, prostata/

15 €

 

Vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín 20 €

 

Vyšetrenie semeníkov a nadsemeníkov 15€

 

Vyšetrenie štítnej žľazy 15€

 

Vyšetrenie slinných žliaz 15€

 

Vyšetrenie krku a regionálnych lymfatických uzlín 15 €

 

Vyšetrenie povrchových podkožných štruktúr a svalov 14 €

 

Vyšetrenie karotíd a ostatných ciev 20€

               

Vyšetrenie oka, sietnice a retrobulbárneho priestoru 15 €

 

Vyšetrenie hlavičky novorodenca 17 € 

 

Skríningové vyšetrenie obličiek novorodenca 15 €

Kompletné sonografické vyšetrenie 100€   /krk, karotídy, štítna žľaza, prsníky (ženy), brucho vrátane urotraktu, semeníky(muži), žilový systém dol. končatín/

Platba je možná len v hotovosti!

                                                                                        MUDr. Albert Kubica - odborný garant

 


Informovaný súhlas o ochrane osobných údajov

Zaslaním dopytu udeľujete

MEDIRA, s.r.o. so sídlom Trnavská 14, 821 08 Bratislava, IČO:36728195, zastúpené: MUDr. Albert Kubica a MUDr. Estera Kubicová

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o službách) a to na účely evidencie dohodnutých termínov v spoločnosti MEDIRA s.r.o., poskytovania služieb, vytvárania a ponúkania produktov prispôsobených Vašim potrebám, na účely štatistických hodnotení a priraďovania ďalších údajov, ktoré bezprostredne súvisia s účelom spracovávania.

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované po dobu 10 rokov od ich poskytnutia alebo od posledného termínu s lekárom.

Máte právo na vymazanie všetkých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo spracované a po uplynutí zákonného dôvodu ich prípadnej archivácie.

Medira s.r.o.Vám zaručuje, že k Vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne jej zamestnanci a to v rozsahu, ktorý je odôvodnene potrebný na poskytovanie služieb a spracovanie osobných údajov.

Medira s.r.o. sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté akýmkoľvek ďalším osobám alebo tretím subjektom.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.


Názov E-mail Správa Súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov Potvrdiť